Book Uczucia I Rozum W Świecie Wartości Z Historii Filozofii Wartości 1975